Borebiller & husbuk

Husbukken

Den voksne bille er 10-25 mm. lang. Den er sortbrun med en ulden, hvidlig behåring på dele af kroppen, og på ryggen har den to blanke sorte knopper. Hunnen lægger æg ad flere omgange 20-30 stk. pr. gang, og op til flere hundrede i alt. Larverne er normalt 2-5 år om at udvikle sig. Det er larverne, der ødelægger træet. Husbukken er det insekt, som forvolder de alvorligste skader på husets træværk, især tagkonstruktionen. Under optimale betingelser, kan de på 10-15 år fuldstændig ødelægge en tagkonstruktion.
Et husbuk angreb opdages ofte ved de ovale flyvehuller med en længde på 6-10 mm. kanterne er flosset, og hullet er uregelmæssigt i kanten, under og omkring hullerne kan man finde boremel.

lg_byg_husbuk

lg_byg_husbuk_borebiller

Almindelig borebille

Borebille også kaldet træorm, er det insekt, man hyppigst ser i træværk her i Danmark. Den voksne bille er 3-5 mm. lang, den er brun og har punktstriber på dækvingerne. Hunnen lægger op til 60 æg i sprækker i træet. Larverne er normalt op til 2-3 år om at udvikle sig. Det er larverne, der ødelægger træet, borebillen kan både leve i løv-og nåletræ.

Et borebilleangreb opdages ofte ved de cirkelrunde flyvehuller, der måler 1-2 mm. i diameter, hvorfra der drysser savsmuld også kaldet boremel. I slemme tilfælde kan man knække hele stykker af det angrebet træ af.

Hvad gør du, hvis dit hus har borebiller eller husbukke?

Det er svært med sikkerhed selv at fastslå et borebille- og husbukkeangreb, og konsekvenserne her af, hvis du vurderer forkert, kan det være alvorligt for din bygning.

Har du mistanke om, eller har du konstateret borebiller/husbuk, kontakt os for professionel rådgivning, vejledning og behandling af skaderne.

Bekæmpelse

Vi bekæmper borebiller og husbuk med et specielt insekt-og træbeskyttelsesmiddel fra Protox, der er tilsat et flouriserende middel, således at vi med UV-Lys kan lave en kvalitetskontrol.

ProtoxInsekt påføres med pensel eller sprøjte, ved alvorlige angreb suppleres med dybdebehandling via forboret huller og/eller træventiler.

ProtoxInsekt er omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.